Cara Menciptakan Widget Search Box Keren Di Blog
Cara membuatnya cukup mudah, anda hanya menambahkan widget ibarat biasa atau ibarat langkah yang akan aku sebutkan dibawah ini:
 • Masuk Akun blog anda
 • Masuk tata letak kemudian tambahkan widget HTML/ Javascript
 • Masukan isyarat yang aku berikan ini.
 • SimpanSearch Box no 1


<style>
    #searchbox {
        background: #d8d8d8;
        border: 4px solid #e8e8e8;
        padding: 20px 10px;
        width: 250px;
    }

    input:focus::-webkit-input-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus:-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus::-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    #searchbox input {

        outline: none;
    }

    #searchbox input[type="text"] {

        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xpzxYc77ack/VDpdOE5tzMI/AAAAAAAAAeQ/TyXhIfEIUy4/s1600/search-dark.png) no-repeat 10px 6px #fff;
        border-width: 1px;
        border-style: solid;
        border-color: #fff;
        font: bold 12px Arial,Helvetica,Sans-serif;
        color: #bebebe;
        width: 55%;
        padding: 8px 15px 8px 30px;
    }

    #button-submit {

        background: #6A6F75;
        border-width: 0px;
        padding: 9px 0px;
        width: 23%;
        cursor: pointer;
        font: bold 12px Arial, Helvetica;
        color: #fff;
        text-shadow: 0 1px 0 #555;
    }

    #button-submit:hover {

        background: #4f5356;
    }

    #button-submit:active {

        background: #5b5d60;
        outline: none;
    }

    #button-submit::-moz-focus-inner {

        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="Type here..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value="Search" />
    </form>


Search Box no 2


<style>
    #searchbox {
    width: 240px;
    }
    #searchbox input {
        outline: none;
    }
    input:focus::-webkit-input-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus:-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus::-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xpzxYc77ack/VDpdOE5tzMI/AAAAAAAAAeQ/TyXhIfEIUy4/s1600/search-dark.png) no-repeat 10px 13px #f2f2f2;
    border: 2px solid #f2f2f2;
        font: bold 12px Arial,Helvetica,Sans-serif;
        color: #6A6F75;
        width: 160px;
        padding: 14px 17px 12px 30px;
        -webkit-border-radius: 5px 0px 0px 5px;
        -moz-border-radius: 5px 0px 0px 5px;
        border-radius: 5px 0px 0px 5px;
        text-shadow: 0 2px 3px #fff;
        -webkit-transition: all 0.7s ease 0s;
        -moz-transition: all 0.7s ease 0s;
        -o-transition: all 0.7s ease 0s;
        transition: all 0.7s ease 0s;
    }
    #searchbox input[type="text"]:focus {
    background: #f7f7f7;
    border: 2px solid #f7f7f7;
    width: 200px;
    padding-left: 10px;
    }

    #button-submit{

    background: url(http://4.bp.blogspot.com/-slkXXLUcxqg/VEQI-sJKfZI/AAAAAAAAAlA/9UtEyStfDHw/s1600/slider-arrow-right.png) no-repeat;
    margin-left: -40px;
    border-width: 0px;
    width: 43px;
    height: 45px;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="Enter keywords here..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value=" "/>
    </form>

Search Box no 3

<style>
    #searchbox {
        background: url(http://3.bp.blogspot.com/-g-zH25_DoxI/VD1BuatkgII/AAAAAAAAAgc/00hxspfvv3s/s1600/searchbar.png) no-repeat;
        width: 208px;
        height: 29px;
    }
    input:focus::-webkit-input-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus:-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus::-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    #searchbox input {
        outline: none;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
        background: transparent;
        margin: 3px 0px 0px 20px;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
        border-width: 0px;
        font-family: "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
        font-size: 12px;
        color: #828282;
        width: 70%;
        display: inline-table;
        vertical-align: top;
    }
    #button-submit {
        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-OcDQ6Z9ojlQ/VD1KnwJjFOI/AAAAAAAAAgs/cu_pKN6bpL8/s1600/magnifier.png) no-repeat;
        border-width: 0px;
        cursor: pointer;
        margin-left: 10px;
        margin-top: 4px;
        width: 21px;
        height: 22px;
    }
    #button-submit:hover {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
    }
    #button-submit:active {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
        outline: none;
    }
    #button-submit::-moz-focus-inner {
        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

        <input name="q" type="text" size="15" placeholder="search..." />
        <input id="button-submit" type="submit" value="" />
    </form>

Search Box no 3  <style>
    #searchbox {
        background: url(http://3.bp.blogspot.com/-g-zH25_DoxI/VD1BuatkgII/AAAAAAAAAgc/00hxspfvv3s/s1600/searchbar.png) no-repeat;
        width: 208px;
        height: 29px;
    }
    input:focus::-webkit-input-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus:-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus::-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    #searchbox input {
        outline: none;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
        background: transparent;
        margin: 3px 0px 0px 20px;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
        border-width: 0px;
        font-family: "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
        font-size: 12px;
        color: #828282;
        width: 70%;
        display: inline-table;
        vertical-align: top;
    }
    #button-submit {
        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-OcDQ6Z9ojlQ/VD1KnwJjFOI/AAAAAAAAAgs/cu_pKN6bpL8/s1600/magnifier.png) no-repeat;
        border-width: 0px;
        cursor: pointer;
        margin-left: 10px;
        margin-top: 4px;
        width: 21px;
        height: 22px;
    }
    #button-submit:hover {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
    }
    #button-submit:active {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
        outline: none;
    }
    #button-submit::-moz-focus-inner {
        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

        <input name="q" type="text" size="15" placeholder="search..." />
        <input id="button-submit" type="submit" value="" />
    </form>

Search Box no 4


<style>
    #searchbox {
        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-u0fEq-zSTYI/VD1gGDLy3aI/AAAAAAAAAhw/im3bcQd5wBM/s1600/search-box.png) no-repeat;
        height: 27px;
        width: 202px;
    }

    input:focus::-webkit-input-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus:-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus::-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    #searchbox input {

        outline: none;
    }

    #searchbox input[type="text"] {

        background: transparent;
        margin: 0px 0px 0px 12px;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
        border-width: 0px;
        font-family: "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-style: italic;
        width: 77%;
        color: #828282;
        display: inline-table;
        vertical-align: top;
    }

    #button-submit {

        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4OxjMRukhCM/VD1gBscpzII/AAAAAAAAAhk/TUxMSv7bCzA/s1600/search-button.png) no-repeat;
        border-width: 0px;
        cursor: pointer;
        width: 30px;
        height: 25px;
    }

    #button-submit:hover {

        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-GgNBTS_3FEA/VD1gBgm7RFI/AAAAAAAAAhg/flg6VijzW8E/s1600/search-button-hover.png) no-repeat;
    }

    #button-submit::-moz-focus-inner {

        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="search..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value="" />
    </form>

Search Box no 5<style>

    #searchbox {

        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-Un3z-hkw1XA/VD0V9GO8zrI/AAAAAAAAAf0/ww_5VsvWayY/s1600/search-box1.png) no-repeat;

        width: 250px;

        height: 65px;

    }


    input:focus::-webkit-input-placeholder {

    color: transparent;

    }


    input:focus:-moz-placeholder {

    color: transparent;

    }


    input:focus::-moz-placeholder {

    color: transparent;

    }


    #searchbox input {

        outline: none;

    }


    #searchbox input[type="text"] {

        background: transparent;

        padding: 5px 0px 5px 20px;

        margin: 10px 15px 0px 0px;

        border-width: 0px;

        font-family: "Brush Script MT", cursive;

        font-size: 12px;

        color: #595959;

        width: 65%;

        font-weight: bold;

        display: inline-table;

        vertical-align: top;

    }


    #button-submit {

        background: url(http://1.bp.blogspot.com/-zyJC7B-dSaU/VDv8-68fNJI/AAAAAAAAAe0/pkUajFr2kcQ/s1600/magnifier.png) no-repeat;

        border-width: 0px;

        cursor: pointer;

        margin-top: 10px;

        width: 19px;

        height: 25px;

    }


    #button-submit:hover {

        background: url(http://1.bp.blogspot.com/-pIwlQno5_6U/VDxR9OdzvYI/AAAAAAAAAfM/YDBC2P705tc/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;

    }


    #button-submit:active {

        background: url(http://1.bp.blogspot.com/-pIwlQno5_6U/VDxR9OdzvYI/AAAAAAAAAfM/YDBC2P705tc/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;

        outline: none;

    }


    #button-submit::-moz-focus-inner {

        border: 0;

    }

    </style>


    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

        <input class="textarea" name="q" type="text" size="15" placeholder="Search here..." />

        <input id="button-submit" type="submit" value="" />

    </form>

Search Box no 6


<style>
    #searchbox {
    width: 280px;
    background: url(http://1.bp.blogspot.com/-dwLNyhnHlTg/VEQZwf9drLI/AAAAAAAAAlg/rbd0HN4EZrY/s1600/search-box.png) no-repeat;
    }

    #searchbox input {

        outline: none;
    }

    input:focus::-webkit-input-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus:-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus::-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
    background: transparent;
    border: 0px;
    font-family: "Avant Garde", Avantgarde, "Century Gothic", CenturyGothic, "AppleGothic", sans-serif;
    font-size: 14px;
        color: #f2f2f2 !important;
        padding: 10px 35px 10px 20px;
        width: 220px;
    }
    #searchbox input[type="text"]:focus {
    color: #fff;
    }

    #button-submit{

    background: url(http://4.bp.blogspot.com/-4MYBYE0i0Xk/VEQYlljvriI/AAAAAAAAAlQ/_TRkRG5EX1c/s1600/search-icon.png) no-repeat;
    margin-left: -40px;
    border-width: 0px;
    width: 40px;
    height: 50px;
    }

    #button-submit:hover {

    background: url(http://4.bp.blogspot.com/-6S4K8eHPM-c/VEQdf7l84GI/AAAAAAAAAls/j7_kGSpkIfg/s1600/search-icon-hover.png);
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="Enter keywords here..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value=" "/>
    </form>

Selamat Mencoba...

Cara Menciptakan Script Anti Adblock Pada Blog
Widget anti adblock untuk blogger terbaru - Adblock ialah suatu aktivitas yang dibentuk untuk memblokir iklan pada halaman website atau blog, Hal ini tentu saja merugikan para publisher terutama publisher Google AdSense alasannya jikalau seorang pengunjung memakai Adblock pada device mereka maka dengan otomatis semua iklan yang ada di blog atau website kita tidak akan tampil.
Ya memang sih adblock sangat mempunyai kegunaan untuk penggunanya tapi setidaknya adblock tersebut hanya diaktifkan pada situs yang berbau p***o atau situs yang memasang iklan pop up lainya bukan di blog tutorial atau lainya yang memberi manfaat bagi para pengunjungnya.


Cara menciptakan widget anti adblock di blogger.

Silahkan masuk ke dashboar blogger masing masing.
Klik sajian theme atau tema.
Klik Edit HTML.
Silahkan Anda cari kode </head> lalu letakan arahan dibawah ini sempurna diatas nya.Klik save dan lihat hasil nya pada blog anda.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.
Terimakasih...


Cara Menghilangkan Header Pada Blogspot


TANKYSTREET -  Kali ini saya akan membahas cara menghapus salah satu bab interface blogger yaitu "HEADER".
Ada beberapa orang yang menganggap elemen dari blog itu sebagai suatu bagian
yang wajib ada, dan ada pula sebagian yang lain dihilangkan saja ‘selamanya.’ Mungkin agak sedikit nyentrik tapi ya suka-suka orang. Saya bukan orang andal dibidang ini. Tapi saya hanya seorang blogger menyerupai yang lainnya. Cuma seneng nulis dan bagi-bagi yang saya tahu.

Oke deh kita lanjut. Untuk menghapus header blogger yang ada diatas Menu kafe dan posting dan lain-lain cukup singkat. Perhatikan gambar dibawah. Yang diberi garis kotak ialah bab yang akan kita “hapus.” Tetapi, sebelum menghapusnya, ada baiknya sahabat mem-backup- terlebih dahulu template sobat.

Langkah-langkahnya ialah :

Pertama :

 • Masuk ke akun blogger sobat,
 • Pilih Template >> Edit Html


Kedua :

 • Sampai pada tampilan Edit Html, ketik Ctrl+F / cari instruksi menyerupai ini:

<header>
    <div class='header-outer'>
    <div class='header-cap-top cap-top'>
     </div>
    <div class='fauxborder-left header-fauxborder-left'>
    <div class='fauxborder-right header-fauxborder-right'/>
    <div class='region-inner header-inner'>
      <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
        <b:widget id='Header1' locked='true' title='youdoknow1279 (Header)' type='Header'>
    </div>
    </div>
    <div class='header-cap-bottom cap-bottom'>
      <div class='cap-left'/>
      <div class='cap-right'/>
    </div>
    </div>

    </header>


 • Hapus instruksi tersebut.

Semoga membantu...

Cara Menciptakan Facebook / Like Fan Page Pop Up With Timer Melayang

TANKYSTREET - Popup facebook like disertai timer ini dirancang khusus dengan dilengkapi timer untuk menutup sendiri dikala countdown timer-nya sudah habis. Serta dilengkapi dengan script yang dirancang khusus tidak akan muncul lagi dikala salah-satu pengunjung sudah mengklik like pada fans page facebook kita.

Untuk memulai membuatnya, maka ikuti langkah-langkah berikut ini:

 1. Log in ke blogger.
 2. Klik template > Klik edit HTML dan centang kotak Expand Template Widget.
 3. Cari instruksi </body> dan letakkan instruksi dibawah ini sempurna diatasnya:


<!-- tankystreet.blogspot.com/ Likebox Pro FBFan Code Start -->


<style>


#fblikepop { background-color: #fff; display: none; position: fixed;  top: 200px; _position: absolute; width: 450px; border: 10px solid  #6F6F6F; z-index: 200; -moz-border-radius: 9px; -webkit-border-radius:  9px; margin: 0pt; padding: 0pt; color: #333333; text-align: left;  font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px;}


#fblikepop body {background: #fff none repeat scroll 0%; line-height: 1; margin: 0pt; height: 100%;}


.fbflush { cursor: pointer; font-size: 11px !important; color: #FFF  !important; text-decoration: none !important; border: 0 !important;}


#fblikebg { display: none; position: fixed; _position: absolute; height:  100%; width: 100%; top: 0; left: 0; background: #000000; z-index: 100;}


#fblikepop #closeable { float: right; margin: 7px 15px 0 0;}


#fblikepop h1 { background: #6D84B4 none repeat scroll 0 0; border-top:  1px solid #3B5998; border-left: 1px solid #3B5998; border-right: 1px  solid #3B5998; color: #FFFFFF !important; font-size: 14px !important;  font-weight: normal !important; padding: 5px !important; margin: 0  !important; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;,  &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif !important;}


#fblikepop #actionHolder {height: 30px;overflow: hidden;}


#fblikepop #buttonArea {background: #F2F2F2;border-top: 1px solid #CCCCCC;padding: 10px;min-height: 50px;}


#fblikepop #buttonArea a {color: #999999 !important;text-decoration:  none !important;border: 0 !important;font-size: 10px !important;}


#fblikepop #buttonArea a:hover {color: #333 !important;text-decoration: none !important;border: 0 !important;}


#fblikepop #popupMessage {font-size: 12px !important;font-weight: normal  !important;line-height: 22px;padding: 8px;background: #fff !important;}


#fblikepop #counter-display {float: right;font-size: 11px  !important;font-weight: normal !important;margin: 5px 0 0 0;text-align:  right;line-height: 16px;}</style>


<script  src='http://www.google.com/jsapi'/><script>google.load(&quot;jquery&quot;,  &quot;1&quot;);</script>


<script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1' type='text/javascript'/>


<script type='text/javascript'>


//<![CDATA[


 tankystreetusername="tankystreet",


 tankystreettitle="Cara Membuat Facebook / Like Fan Page Pop Up With Timer Melayang"color: blue;">Like a Fan Facebook!",


 tankystreetskin="01",


 tankystreettime="15",


 tankystreetwait="0",


 tankystreetlang="en"

//]]>


</script><script type='text/javascript'>function createWait(a,b,c){if(c){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+c*60*1e3);var e="; expires="+d.toGMTString()}else var e="";document.cookie=a+"="+b+e+"; path=/"}function readCookie(a){var b=a+"=";var c=document.cookie.split(";");for(var d=0;d<c.length;d++){var e=c[d];while(e.charAt(0)==" ")e=e.substring(1,e.length);if(e.indexOf(b)==0)return e.substring(b.length,e.length)}return null}function createCookie(a,b,c){if(c){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+c*24*60*60*1e3);var e="; expires="+d.toGMTString()}else var e="";document.cookie=a+"="+b+e+"; path=/"}function fbLikeDump(a){if(a==true){createCookie(tankystreet01username+"fblikepop","true",30)}$("#fblikebg").fadeOut("slow");$("#fblikepop").fadeOut("slow")}(function(a){a.fn.tankystreet=function(b){var c={title:tankystreet01title,message:"<center><a href='https://www.italfiere.net//search?q=cara-membuat-popup-facebook-like-fan" title="Cara Membuat Facebook / Like Fan Page Pop Up With Timer Melayang" target="_blank"><font size="small">Powered By Blogger Widgets</font></a></div><div style="clear:both"></div></div></div>';return a};var b=getPopHTML();a(document.body).append(b);var e=readCookie(tankystreet01username+"fblikepop");var f=readCookie(tankystreet01username+"fblikepopwait");if(e!="true"&&f!="true"){var g=document.documentElement.clientWidth;var h=document.documentElement.clientHeight;var i=500;var j=a("#fblikepop").width();a("#fblikepop").css({top:"180px",left:g/2-j/2});a("#fblikebg").css({height:h});if(c.closeable==true){a("#closeable").html('<a id="#fbflush" class="fbflush" onClick="fbLikeDump();" href="#_">'+d.closeable[c.lang]+" x</a>")}a("#fblikebg").css({opacity:c.opacity});a("#fblikebg").fadeIn("slow");a("#fblikepop").fadeIn("slow");if(c.timeout=="0"){a("#counter-display").hide()}else{a("#counter").countdown({until:"+"+c.timeout+"s",format:"S",compact:true,description:"",onExpiry:fbLikeDump})}if(c.wait!=0){createWait(tankystreet01username+"fblikepopwait","true",c.wait)}FB.XFBML.parse()}},c.delay);if(c.advancedClose==true){a(document).keyup(function(a){if(a.keyCode==27){fbLikeDump(false)}});a("body").click(function(){fbLikeDump(false)});a("#fblikepop").click(function(a){a.stopPropagation()})}return true}})(jQuery);FB.Event.subscribe("edge.create",function(a){fbLikeDump(true)});(function(a){function k(b,c){a.extend(b,c);for(var d in c){if(c[d]==null){b[d]=null}}return b}function b(){this.regional=[];this.regional[""]={labels:["Years","Months","Weeks","Days","Hours","Minutes","Seconds"],labels1:["Year","Month","Week","Day","Hour","Minute","Second"],compactLabels:["y","m","w","d"],whichLabels:null,timeSeparator:":",isRTL:false};this._defaults={until:null,since:null,timezone:null,serverSync:null,format:"dHMS",layout:"",compact:false,significant:0,description:"",expiryUrl:"",expiryText:"",alwaysExpire:false,onExpiry:null,onTick:null,tickInterval:1};a.extend(this._defaults,this.regional[""]);this._serverSyncs=[]}var c="countdown";var d=0;var e=1;var f=2;var g=3;var h=4;var i=5;var j=6;a.extend(b.prototype,{markerClassName:"hasCountdown",_timer:setInterval(function(){a.countdown._updateTargets()},980),_timerTargets:[],setDefaults:function(a){this._resetExtraLabels(this._defaults,a);k(this._defaults,a||{})},UTCDate:function(a,b,c,d,e,f,g,h){if(typeof b=="object"&&b.constructor==Date){h=b.getMilliseconds();g=b.getSeconds();f=b.getMinutes();e=b.getHours();d=b.getDate();c=b.getMonth();b=b.getFullYear()}var i=new Date;i.setUTCFullYear(b);i.setUTCDate(1);i.setUTCMonth(c||0);i.setUTCDate(d||1);i.setUTCHours(e||0);i.setUTCMinutes((f||0)-(Math.abs(a)<30?a*60:a));i.setUTCSeconds(g||0);i.setUTCMilliseconds(h||0);return i},periodsToSeconds:function(a){return a[0]*31557600+a[1]*2629800+a[2]*604800+a[3]*86400+a[4]*3600+a[5]*60+a[6]},_settingsCountdown:function(b,d){if(!d){return a.countdown._defaults}var e=a.data(b,c);return d=="all"?e.options:e.options[d]},_attachCountdown:function(b,d){var e=a(b);if(e.hasClass(this.markerClassName)){return}e.addClass(this.markerClassName);var f={options:a.extend({},d),_periods:[0,0,0,0,0,0,0]};a.data(b,c,f);this._changeCountdown(b)},_addTarget:function(a){if(!this._hasTarget(a)){this._timerTargets.push(a)}},_hasTarget:function(b){return a.inArray(b,this._timerTargets)>-1},_removeTarget:function(b){this._timerTargets=a.map(this._timerTargets,function(a){return a==b?null:a})},_updateTargets:function(){for(var a=this._timerTargets.length-1;a>=0;a--){this._updateCountdown(this._timerTargets[a])}},_updateCountdown:function(b,d){var e=a(b);d=d||a.data(b,c);if(!d){return}e.html(this._generateHTML(d));e[(this._get(d,"isRTL")?"add":"remove")+"Class"]("countdown_rtl");var f=this._get(d,"onTick");if(f){var g=d._hold!="lap"?d._periods:this._calculatePeriods(d,d._show,this._get(d,"significant"),new Date);var h=this._get(d,"tickInterval");if(h==1||this.periodsToSeconds(g)%h==0){f.apply(b,[g])}}var i=d._hold!="pause"&&(d._since?d._now.getTime()<d._since.getTime():d._now.getTime()>=d._until.getTime());if(i&&!d._expiring){d._expiring=true;if(this._hasTarget(b)||this._get(d,"alwaysExpire")){this._removeTarget(b);var j=this._get(d,"onExpiry");if(j){j.apply(b,[])}var k=this._get(d,"expiryText");if(k){var l=this._get(d,"layout");d.options.layout=k;this._updateCountdown(b,d);d.options.layout=l}var m=this._get(d,"expiryUrl");if(m){window.location=m}}d._expiring=false}else if(d._hold=="pause"){this._removeTarget(b)}a.data(b,c,d)},_changeCountdown:function(b,d,e){d=d||{};if(typeof d=="string"){var f=d;d={};d[f]=e}var g=a.data(b,c);if(g){this._resetExtraLabels(g.options,d);k(g.options,d);this._adjustSettings(b,g);a.data(b,c,g);var h=new Date;if(g._since&&g._since<h||g._until&&g._until>h){this._addTarget(b)}this._updateCountdown(b,g)}},_resetExtraLabels:function(a,b){var c=false;for(var d in b){if(d!="whichLabels"&&d.match(/[Ll]abels/)){c=true;break}}if(c){for(var d in a){if(d.match(/[Ll]abels[0-9]/)){a[d]=null}}}},_adjustSettings:function(a,b){var c;var d=this._get(b,"serverSync");var e=0;var f=null;for(var g=0;g<this._serverSyncs.length;g++){if(this._serverSyncs[g][0]==d){f=this._serverSyncs[g][1];break}}if(f!=null){e=d?f:0;c=new Date}else{var h=d?d.apply(a,[]):null;c=new Date;e=h?c.getTime()-h.getTime():0;this._serverSyncs.push([d,e])}var i=this._get(b,"timezone");i=i==null?-c.getTimezoneOffset():i;b._since=this._get(b,"since");if(b._since!=null){b._since=this.UTCDate(i,this._determineTime(b._since,null));if(b._since&&e){b._since.setMilliseconds(b._since.getMilliseconds()+e)}}b._until=this.UTCDate(i,this._determineTime(this._get(b,"until"),c));if(e){b._until.setMilliseconds(b._until.getMilliseconds()+e)}b._show=this._determineShow(b)},_destroyCountdown:function(b){var d=a(b);if(!d.hasClass(this.markerClassName)){return}this._removeTarget(b);d.removeClass(this.markerClassName).empty();a.removeData(b,c)},_pauseCountdown:function(a){this._hold(a,"pause")},_lapCountdown:function(a){this._hold(a,"lap")},_resumeCountdown:function(a){this._hold(a,null)},_hold:function(b,d){var e=a.data(b,c);if(e){if(e._hold=="pause"&&!d){e._periods=e._savePeriods;var f=e._since?"-":"+";e[e._since?"_since":"_until"]=this._determineTime(f+e._periods[0]+"y"+f+e._periods[1]+"o"+f+e._periods[2]+"w"+f+e._periods[3]+"d"+f+e._periods[4]+"h"+f+e._periods[5]+"m"+f+e._periods[6]+"s");this._addTarget(b)}e._hold=d;e._savePeriods=d=="pause"?e._periods:null;a.data(b,c,e);this._updateCountdown(b,e)}},_getTimesCountdown:function(b){var d=a.data(b,c);return!d?null:!d._hold?d._periods:this._calculatePeriods(d,d._show,this._get(d,"significant"),new Date)},_get:function(b,c){return b.options[c]!=null?b.options[c]:a.countdown._defaults[c]},_determineTime:function(b,c){var d=function(a){var b=new Date;b.setTime(b.getTime()+a*1e3);return b};var e=function(b){b=b.toLowerCase();var c=new Date;var d=c.getFullYear();var e=c.getMonth();var f=c.getDate();var g=c.getHours();var h=c.getMinutes();var i=c.getSeconds();var j=/([+-]?[0-9]+)\s*(s|m|h|d|w|o|y)?/g;var k=j.exec(b);while(k){switch(k[2]||"s"){case"s":i+=parseInt(k[1],10);break;case"m":h+=parseInt(k[1],10);break;case"h":g+=parseInt(k[1],10);break;case"d":f+=parseInt(k[1],10);break;case"w":f+=parseInt(k[1],10)*7;break;case"o":e+=parseInt(k[1],10);f=Math.min(f,a.countdown._getDaysInMonth(d,e));break;case"y":d+=parseInt(k[1],10);f=Math.min(f,a.countdown._getDaysInMonth(d,e));break}k=j.exec(b)}return new Date(d,e,f,g,h,i,0)};var f=b==null?c:typeof b=="string"?e(b):typeof b=="number"?d(b):b;if(f)f.setMilliseconds(0);return f},_getDaysInMonth:function(a,b){return 32-(new Date(a,b,32)).getDate()},_normalLabels:function(a){return a},_generateHTML:function(b){var c=this._get(b,"significant");b._periods=b._hold?b._periods:this._calculatePeriods(b,b._show,c,new Date);var k=false;var l=0;var m=c;var n=a.extend({},b._show);for(var o=d;o<=j;o++){k|=b._show[o]=="?"&&b._periods[o]>0;n[o]=b._show[o]=="?"&&!k?null:b._show[o];l+=n[o]?1:0;m-=b._periods[o]>0?1:0}var p=[false,false,false,false,false,false,false];for(var o=j;o>=d;o--){if(b._show[o]){if(b._periods[o]){p[o]=true}else{p[o]=m>0;m--}}}var q=this._get(b,"compact");var r=this._get(b,"layout");var s=q?this._get(b,"compactLabels"):this._get(b,"labels");var t=this._get(b,"whichLabels")||this._normalLabels;var u=this._get(b,"timeSeparator");var v=this._get(b,"description")||"";var w=function(c){var d=a.countdown._get(b,"compactLabels"+t(b._periods[c]));return n[c]?b._periods[c]+(d?d[c]:s[c])+" ":""};var x=function(d){var e=a.countdown._get(b,"labels"+t(b._periods[d]));return!c&&n[d]||c&&p[d]?'<span class="countdown_section"><span class="countdown_amount">'+b._periods[d]+"</span><br/>"+(e?e[d]:s[d])+"</span>":""};return r?this._buildLayout(b,n,r,q,c,p):(q?'<span class="countdown_row countdown_amount'+(b._hold?" countdown_holding":"")+'">'+w(d)+w(e)+w(f)+w(g)+(n[h]?this._minDigits(b._periods[h],2):"")+(n[i]?(n[h]?u:"")+this._minDigits(b._periods[i],2):"")+(n[j]?(n[h]||n[i]?u:"")+this._minDigits(b._periods[j],2):""):'<span class="countdown_row countdown_show'+(c||l)+(b._hold?" countdown_holding":"")+'">'+x(d)+x(e)+x(f)+x(g)+x(h)+x(i)+x(j))+"</span>"+(v?'<span class="countdown_row countdown_descr">'+v+"</span>":"")},_buildLayout:function(b,c,k,l,m,n){var o=this._get(b,l?"compactLabels":"labels");var p=this._get(b,"whichLabels")||this._normalLabels;var q=function(c){return(a.countdown._get(b,(l?"compactLabels":"labels")+p(b._periods[c]))||o)[c]};var r=function(a,b){return Math.floor(a/b)%10};var s={desc:this._get(b,"description"),sep:this._get(b,"timeSeparator"),yl:q(d),yn:b._periods[d],ynn:this._minDigits(b._periods[d],2),ynnn:this._minDigits(b._periods[d],3),y1:r(b._periods[d],1),y10:r(b._periods[d],10),y100:r(b._periods[d],100),y1000:r(b._periods[d],1e3),ol:q(e),on:b._periods[e],onn:this._minDigits(b._periods[e],2),onnn:this._minDigits(b._periods[e],3),o1:r(b._periods[e],1),o10:r(b._periods[e],10),o100:r(b._periods[e],100),o1000:r(b._periods[e],1e3),wl:q(f),wn:b._periods[f],wnn:this._minDigits(b._periods[f],2),wnnn:this._minDigits(b._periods[f],3),w1:r(b._periods[f],1),w10:r(b._periods[f],10),w100:r(b._periods[f],100),w1000:r(b._periods[f],1e3),dl:q(g),dn:b._periods[g],dnn:this._minDigits(b._periods[g],2),dnnn:this._minDigits(b._periods[g],3),d1:r(b._periods[g],1),d10:r(b._periods[g],10),d100:r(b._periods[g],100),d1000:r(b._periods[g],1e3),hl:q(h),hn:b._periods[h],hnn:this._minDigits(b._periods[h],2),hnnn:this._minDigits(b._periods[h],3),h1:r(b._periods[h],1),h10:r(b._periods[h],10),h100:r(b._periods[h],100),h1000:r(b._periods[h],1e3),ml:q(i),mn:b._periods[i],mnn:this._minDigits(b._periods[i],2),mnnn:this._minDigits(b._periods[i],3),m1:r(b._periods[i],1),m10:r(b._periods[i],10),m100:r(b._periods[i],100),m1000:r(b._periods[i],1e3),sl:q(j),sn:b._periods[j],snn:this._minDigits(b._periods[j],2),snnn:this._minDigits(b._periods[j],3),s1:r(b._periods[j],1),s10:r(b._periods[j],10),s100:r(b._periods[j],100),s1000:r(b._periods[j],1e3)};var t=k;for(var u=d;u<=j;u++){var v="yowdhms".charAt(u);var w=new RegExp("\\{"+v+"<\\}(.*)\\{"+v+">\\}","g");t=t.replace(w,!m&&c[u]||m&&n[u]?"$1":"")}a.each(s,function(a,b){var c=new RegExp("\\{"+a+"\\}","g");t=t.replace(c,b)});return t},_minDigits:function(a,b){a=""+a;if(a.length>=b){return a}a="0000000000"+a;return a.substr(a.length-b)},_determineShow:function(a){var b=this._get(a,"format");var c=[];c[d]=b.match("y")?"?":b.match("Y")?"!":null;c[e]=b.match("o")?"?":b.match("O")?"!":null;c[f]=b.match("w")?"?":b.match("W")?"!":null;c[g]=b.match("d")?"?":b.match("D")?"!":null;c[h]=b.match("h")?"?":b.match("H")?"!":null;c[i]=b.match("m")?"?":b.match("M")?"!":null;c[j]=b.match("s")?"?":b.match("S")?"!":null;return c},_calculatePeriods:function(b,c,k,l){b._now=l;b._now.setMilliseconds(0);var m=new Date(b._now.getTime());if(b._since){if(l.getTime()<b._since.getTime()){b._now=l=m}else{l=b._since}}else{m.setTime(b._until.getTime());if(l.getTime()>b._until.getTime()){b._now=l=m}}var n=[0,0,0,0,0,0,0];if(c[d]||c[e]){var o=a.countdown._getDaysInMonth(l.getFullYear(),l.getMonth());var p=a.countdown._getDaysInMonth(m.getFullYear(),m.getMonth());var q=m.getDate()==l.getDate()||m.getDate()>=Math.min(o,p)&&l.getDate()>=Math.min(o,p);var r=function(a){return(a.getHours()*60+a.getMinutes())*60+a.getSeconds()};var s=Math.max(0,(m.getFullYear()-l.getFullYear())*12+m.getMonth()-l.getMonth()+(m.getDate()<l.getDate()&&!q||q&&r(m)<r(l)?-1:0));n[d]=c[d]?Math.floor(s/12):0;n[e]=c[e]?s-n[d]*12:0;l=new Date(l.getTime());var t=l.getDate()==o;var u=a.countdown._getDaysInMonth(l.getFullYear()+n[d],l.getMonth()+n[e]);if(l.getDate()>u){l.setDate(u)}l.setFullYear(l.getFullYear()+n[d]);l.setMonth(l.getMonth()+n[e]);if(t){l.setDate(u)}}var v=Math.floor((m.getTime()-l.getTime())/1e3);var w=function(a,b){n[a]=c[a]?Math.floor(v/b):0;v-=n[a]*b};w(f,604800);w(g,86400);w(h,3600);w(i,60);w(j,1);if(v>0&&!b._since){var x=[1,12,4.3482,7,24,60,60];var y=j;var z=1;for(var A=j;A>=d;A--){if(c[A]){if(n[y]>=z){n[y]=0;v=1}if(v>0){n[A]++;v=0;y=A;z=1}}z*=x[A]}}if(k){for(var A=d;A<=j;A++){if(k&&n[A]){k--}else if(!k){n[A]=0}}}return n}});a.fn.countdown=function(b){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);if(b=="getTimes"||b=="settings"){return a.countdown["_"+b+"Countdown"].apply(a.countdown,[this[0]].concat(c))}return this.each(function(){if(typeof b=="string"){a.countdown["_"+b+"Countdown"].apply(a.countdown,[this].concat(c))}else{a.countdown._attachCountdown(this,b)}})};a.countdown=new b})(jQuery);setTimeout(function(){if($("#fbtplink").length==0){$("#counter-display").append('<br />')}},500)</script>


<script type='text/javascript'>


//<![CDATA[


 $(document).ready(function(){$().tankystreet({ closeable: true });});


//]]>


</script>


<!-- tankystreet.blogspot.com Likebox Pro FBFan Code End -->

Keterangan :

 • Pada goresan pena tankystreet ganti dengan username fans page facebook anda.
 • Like a Fan Facebook silahkan diganti sesuai selera.
 • 15 adalah time yang diharapkan hingga popupya tertutup sendiri.
 • closeable: true berarti anda menyertakan tombol close pada popupnya, kalau tidak ingin menampilkannya silahkan ganti dengan false.  Skin 01

 • 01 menandakan instruksi skinnya anda dapat menggantiya dengan (02, 03, 04) untuk pola skinnya dapat dilihat gambar dibawah ini :skin 02


Skin 03


Skin 04

Terakhir save template anda dan lihat hasilnya