Cara Menciptakan Widget Search Box Keren Di Blog
Cara membuatnya cukup mudah, anda hanya menambahkan widget ibarat biasa atau ibarat langkah yang akan aku sebutkan dibawah ini:
  • Masuk Akun blog anda
  • Masuk tata letak kemudian tambahkan widget HTML/ Javascript
  • Masukan isyarat yang aku berikan ini.
  • SimpanSearch Box no 1


<style>
    #searchbox {
        background: #d8d8d8;
        border: 4px solid #e8e8e8;
        padding: 20px 10px;
        width: 250px;
    }

    input:focus::-webkit-input-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus:-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus::-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    #searchbox input {

        outline: none;
    }

    #searchbox input[type="text"] {

        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xpzxYc77ack/VDpdOE5tzMI/AAAAAAAAAeQ/TyXhIfEIUy4/s1600/search-dark.png) no-repeat 10px 6px #fff;
        border-width: 1px;
        border-style: solid;
        border-color: #fff;
        font: bold 12px Arial,Helvetica,Sans-serif;
        color: #bebebe;
        width: 55%;
        padding: 8px 15px 8px 30px;
    }

    #button-submit {

        background: #6A6F75;
        border-width: 0px;
        padding: 9px 0px;
        width: 23%;
        cursor: pointer;
        font: bold 12px Arial, Helvetica;
        color: #fff;
        text-shadow: 0 1px 0 #555;
    }

    #button-submit:hover {

        background: #4f5356;
    }

    #button-submit:active {

        background: #5b5d60;
        outline: none;
    }

    #button-submit::-moz-focus-inner {

        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="Type here..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value="Search" />
    </form>


Search Box no 2


<style>
    #searchbox {
    width: 240px;
    }
    #searchbox input {
        outline: none;
    }
    input:focus::-webkit-input-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus:-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus::-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xpzxYc77ack/VDpdOE5tzMI/AAAAAAAAAeQ/TyXhIfEIUy4/s1600/search-dark.png) no-repeat 10px 13px #f2f2f2;
    border: 2px solid #f2f2f2;
        font: bold 12px Arial,Helvetica,Sans-serif;
        color: #6A6F75;
        width: 160px;
        padding: 14px 17px 12px 30px;
        -webkit-border-radius: 5px 0px 0px 5px;
        -moz-border-radius: 5px 0px 0px 5px;
        border-radius: 5px 0px 0px 5px;
        text-shadow: 0 2px 3px #fff;
        -webkit-transition: all 0.7s ease 0s;
        -moz-transition: all 0.7s ease 0s;
        -o-transition: all 0.7s ease 0s;
        transition: all 0.7s ease 0s;
    }
    #searchbox input[type="text"]:focus {
    background: #f7f7f7;
    border: 2px solid #f7f7f7;
    width: 200px;
    padding-left: 10px;
    }

    #button-submit{

    background: url(http://4.bp.blogspot.com/-slkXXLUcxqg/VEQI-sJKfZI/AAAAAAAAAlA/9UtEyStfDHw/s1600/slider-arrow-right.png) no-repeat;
    margin-left: -40px;
    border-width: 0px;
    width: 43px;
    height: 45px;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="Enter keywords here..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value=" "/>
    </form>

Search Box no 3

<style>
    #searchbox {
        background: url(http://3.bp.blogspot.com/-g-zH25_DoxI/VD1BuatkgII/AAAAAAAAAgc/00hxspfvv3s/s1600/searchbar.png) no-repeat;
        width: 208px;
        height: 29px;
    }
    input:focus::-webkit-input-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus:-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus::-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    #searchbox input {
        outline: none;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
        background: transparent;
        margin: 3px 0px 0px 20px;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
        border-width: 0px;
        font-family: "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
        font-size: 12px;
        color: #828282;
        width: 70%;
        display: inline-table;
        vertical-align: top;
    }
    #button-submit {
        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-OcDQ6Z9ojlQ/VD1KnwJjFOI/AAAAAAAAAgs/cu_pKN6bpL8/s1600/magnifier.png) no-repeat;
        border-width: 0px;
        cursor: pointer;
        margin-left: 10px;
        margin-top: 4px;
        width: 21px;
        height: 22px;
    }
    #button-submit:hover {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
    }
    #button-submit:active {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
        outline: none;
    }
    #button-submit::-moz-focus-inner {
        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

        <input name="q" type="text" size="15" placeholder="search..." />
        <input id="button-submit" type="submit" value="" />
    </form>

Search Box no 3  <style>
    #searchbox {
        background: url(http://3.bp.blogspot.com/-g-zH25_DoxI/VD1BuatkgII/AAAAAAAAAgc/00hxspfvv3s/s1600/searchbar.png) no-repeat;
        width: 208px;
        height: 29px;
    }
    input:focus::-webkit-input-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus:-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    input:focus::-moz-placeholder {
        color: transparent;
    }
    #searchbox input {
        outline: none;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
        background: transparent;
        margin: 3px 0px 0px 20px;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
        border-width: 0px;
        font-family: "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
        font-size: 12px;
        color: #828282;
        width: 70%;
        display: inline-table;
        vertical-align: top;
    }
    #button-submit {
        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-OcDQ6Z9ojlQ/VD1KnwJjFOI/AAAAAAAAAgs/cu_pKN6bpL8/s1600/magnifier.png) no-repeat;
        border-width: 0px;
        cursor: pointer;
        margin-left: 10px;
        margin-top: 4px;
        width: 21px;
        height: 22px;
    }
    #button-submit:hover {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
    }
    #button-submit:active {
        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4-xFDFGKJrA/VD1Kn04f9TI/AAAAAAAAAgw/2ta84QY1x9A/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;
        outline: none;
    }
    #button-submit::-moz-focus-inner {
        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

        <input name="q" type="text" size="15" placeholder="search..." />
        <input id="button-submit" type="submit" value="" />
    </form>

Search Box no 4


<style>
    #searchbox {
        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-u0fEq-zSTYI/VD1gGDLy3aI/AAAAAAAAAhw/im3bcQd5wBM/s1600/search-box.png) no-repeat;
        height: 27px;
        width: 202px;
    }

    input:focus::-webkit-input-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus:-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus::-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    #searchbox input {

        outline: none;
    }

    #searchbox input[type="text"] {

        background: transparent;
        margin: 0px 0px 0px 12px;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
        border-width: 0px;
        font-family: "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-style: italic;
        width: 77%;
        color: #828282;
        display: inline-table;
        vertical-align: top;
    }

    #button-submit {

        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-4OxjMRukhCM/VD1gBscpzII/AAAAAAAAAhk/TUxMSv7bCzA/s1600/search-button.png) no-repeat;
        border-width: 0px;
        cursor: pointer;
        width: 30px;
        height: 25px;
    }

    #button-submit:hover {

        background: url(http://4.bp.blogspot.com/-GgNBTS_3FEA/VD1gBgm7RFI/AAAAAAAAAhg/flg6VijzW8E/s1600/search-button-hover.png) no-repeat;
    }

    #button-submit::-moz-focus-inner {

        border: 0;
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="search..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value="" />
    </form>

Search Box no 5<style>

    #searchbox {

        background: url(http://2.bp.blogspot.com/-Un3z-hkw1XA/VD0V9GO8zrI/AAAAAAAAAf0/ww_5VsvWayY/s1600/search-box1.png) no-repeat;

        width: 250px;

        height: 65px;

    }


    input:focus::-webkit-input-placeholder {

    color: transparent;

    }


    input:focus:-moz-placeholder {

    color: transparent;

    }


    input:focus::-moz-placeholder {

    color: transparent;

    }


    #searchbox input {

        outline: none;

    }


    #searchbox input[type="text"] {

        background: transparent;

        padding: 5px 0px 5px 20px;

        margin: 10px 15px 0px 0px;

        border-width: 0px;

        font-family: "Brush Script MT", cursive;

        font-size: 12px;

        color: #595959;

        width: 65%;

        font-weight: bold;

        display: inline-table;

        vertical-align: top;

    }


    #button-submit {

        background: url(http://1.bp.blogspot.com/-zyJC7B-dSaU/VDv8-68fNJI/AAAAAAAAAe0/pkUajFr2kcQ/s1600/magnifier.png) no-repeat;

        border-width: 0px;

        cursor: pointer;

        margin-top: 10px;

        width: 19px;

        height: 25px;

    }


    #button-submit:hover {

        background: url(http://1.bp.blogspot.com/-pIwlQno5_6U/VDxR9OdzvYI/AAAAAAAAAfM/YDBC2P705tc/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;

    }


    #button-submit:active {

        background: url(http://1.bp.blogspot.com/-pIwlQno5_6U/VDxR9OdzvYI/AAAAAAAAAfM/YDBC2P705tc/s1600/magnifier-hover.png) no-repeat;

        outline: none;

    }


    #button-submit::-moz-focus-inner {

        border: 0;

    }

    </style>


    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

        <input class="textarea" name="q" type="text" size="15" placeholder="Search here..." />

        <input id="button-submit" type="submit" value="" />

    </form>

Search Box no 6


<style>
    #searchbox {
    width: 280px;
    background: url(http://1.bp.blogspot.com/-dwLNyhnHlTg/VEQZwf9drLI/AAAAAAAAAlg/rbd0HN4EZrY/s1600/search-box.png) no-repeat;
    }

    #searchbox input {

        outline: none;
    }

    input:focus::-webkit-input-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus:-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }

    input:focus::-moz-placeholder {

        color: transparent;
    }
    #searchbox input[type="text"] {
    background: transparent;
    border: 0px;
    font-family: "Avant Garde", Avantgarde, "Century Gothic", CenturyGothic, "AppleGothic", sans-serif;
    font-size: 14px;
        color: #f2f2f2 !important;
        padding: 10px 35px 10px 20px;
        width: 220px;
    }
    #searchbox input[type="text"]:focus {
    color: #fff;
    }

    #button-submit{

    background: url(http://4.bp.blogspot.com/-4MYBYE0i0Xk/VEQYlljvriI/AAAAAAAAAlQ/_TRkRG5EX1c/s1600/search-icon.png) no-repeat;
    margin-left: -40px;
    border-width: 0px;
    width: 40px;
    height: 50px;
    }

    #button-submit:hover {

    background: url(http://4.bp.blogspot.com/-6S4K8eHPM-c/VEQdf7l84GI/AAAAAAAAAls/j7_kGSpkIfg/s1600/search-icon-hover.png);
    }
    </style>

    <form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">

    <input name="q" type="text" size="15" placeholder="Enter keywords here..." />
    <input id="button-submit" type="submit" value=" "/>
    </form>

Selamat Mencoba...